Family Name và Given Name

Sau đây là một số ý cơ bản để phân biệt Family Nam và Given Name dễ dàng.

Family name:

 • Còn gọi là họ hoặc tên họ.
 • Là tên được truyền từ cha sang con, thể hiện dòng họ, gia đình.
 • Ví dụ: Nguyễn, Trần, Lê, Phạm,…

Given name:

 • Còn gọi là tên riêng.
 • Là tên được đặt cho cá nhân để phân biệt với người khác trong cùng gia đình.
 • Ví dụ: An, Bình, Chi, Dũng,…

Cách phân biệt:

 • Vị trí:
  • Trong tiếng Việt, family name thường đứng trước given name. Ví dụ: Nguyễn Văn An.
  • Trong tiếng Anh, family name thường đứng sau given name. Ví dụ: John Smith.
 • Tính phổ biến:
  • Family name thường phổ biến hơn given name.
  • Given name thường mang tính cá nhân hóa hơn.

Một số trường hợp đặc biệt:

 • Tên kép:
  • Một số người có tên kép, bao gồm cả family name và given name. Ví dụ: Nguyễn Thị Mai Anh.
  • Trong trường hợp này, cần dựa vào văn hóa để phân biệt family name và given name.
 • Tên nước ngoài:
  • Một số tên nước ngoài có thể khó phân biệt family name và given name.
  • Ví dụ: David Beckham, Angelina Jolie.
  • Trong trường hợp này, cần tra cứu thông tin để xác định family name và given name.

Posted

in

by

Tags: