Category: Tiếng Việt

  • Ẩn dụ và hoán dụ

    Ẩn dụ và hoán dụ Ẩn dụ và hoán dụ là hai biện pháp tu từ được sử dụng phổ biến trong văn học và đời sống. Cả hai biện pháp tu từ này đều có tác dụng tăng cường khả năng gợi hình, gợi cảm của ngôn ngữ, giúp người đọc, người nghe hiểu…