Phân biệt on time in time

On Time và In Time

Để duy trì thói quen hàng ngày trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta lập thời gian biểu theo kế hoạch hoặc hoạt động của mình. Để duy trì lịch trình này trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường sử dụng từ on time và in time. Chúng ta sử dụng ngẫu nhiên những từ này trong bất kỳ câu nào để chỉ một thời điểm. Tuy nhiên, hai cụm từ này không giống nhau và chúng có ý nghĩa khác biệt. Điều rất quan trọng là phải biết phân biệt in time và on time. Kết quả là chúng ta có thể sử dụng hai từ này một cách chính xác trong câu.

Định nghĩa

  • ‘On time’ được dùng để chỉ một thời điểm cụ thể. Khi điều gì đó xảy ra vào thời gian đã định hoặc vào thời gian cố định, chúng ta thường sử dụng On time.
  • ‘In time’ được sử dụng để chỉ đủ sớm một thời gian cố định. Khi điều gì đó xảy ra vào thời điểm cuối cùng của thời gian đã định, chúng ta sử dụng In time.

Phân biệt On time và In time

Chúng ta sử dụng ngẫu nhiên những từ này (on time và in time) trong bất kỳ câu nào để chỉ thời gian. Ở đây chúng ta sẽ thảo luận về sự khác biệt giữa on time và in time.

On time vs in time
  • Chúng ta dùng từ ‘On Time’ khi việc gì đó xảy ra vào thời gian dự kiến ​​hoặc vào thời điểm cố định. Ví dụ: We have arrived on time.
  • Chúng ta sử dụng từ ‘In Time’ khi điều gì đó xảy ra ngay trước thời gian dự kiến. Ví dụ: I hope we can reach there in time.
  • ‘On time’ được sử dụng cho nhiệm vụ hoặc Nghĩa vụ. Ví dụ: The class is dismissed on time.
  • ‘In Time’ được sử dụng cho thời hạn. Ví dụ: We can not finish the project in time.
  • ‘On time’ biểu thị sự đúng giờ. Ví dụ: The meeting time is fixed at 11 am. You should come on time.
  • ‘In time’ biểu thị một chỉ báo. Ví dụ: I finished my homework just in time for the deadline.

Trong bài viết này chúng ta đã thảo luận đầy đủ về khái niệm on time và in time. Bạn có thể tăng cường sự chuẩn bị của mình bằng cách thực hành các loại câu hỏi khác nhau và rút ra kinh nghiệm phân biệt on time và in time cho riêng mình. Cùng phanbiet.net tìm hiểu thêm những tip học tiếng Anh nhé!


Posted

in

by

Tags: