Hợp đồng dịch vụ và hợp đồng lao động

Bài viết này sẽ giúp bạn phân biệt hợp đồng dịch vụ và hợp đồng lao động khác nhau như thế nào.

Hợp đồng dịch vụ:

 • Là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.
 • Đặc điểm:
  • Bên cung ứng dịch vụ tự chịu trách nhiệm về kết quả công việc.
  • Bên cung ứng dịch vụ không chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của bên sử dụng dịch vụ.
  • Bên cung ứng dịch vụ có thể tự do tổ chức công việc, thời gian làm việc.
  • Bên cung ứng dịch vụ được hưởng thù lao theo kết quả công việc.

Hợp đồng lao động:

 • Là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, theo đó người lao động thực hiện công việc cho người sử dụng lao động, người sử dụng lao động trả lương cho người lao động.
 • Đặc điểm:
  • Người lao động làm việc dưới sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.
  • Người lao động phải tuân theo nội quy, quy định của người sử dụng lao động.
  • Người lao động được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật lao động.

Bảng so sánh:

Đặc điểmHợp đồng dịch vụHợp đồng lao động
Mục đíchCung cấp dịch vụCung cấp công việc
Quan hệ giữa các bênBình đẳngBất bình đẳng
Trách nhiệmBên cung ứng dịch vụNgười lao động
Quản lýTự doBị quản lý
Quyền lợiTheo kết quả công việcTheo quy định pháp luật

Lưu ý:

 • Một số trường hợp có thể khó phân biệt hợp đồng dịch vụ và hợp đồng lao động.
 • Khi gặp khó khăn trong việc phân biệt, cần tham khảo ý kiến luật sư.

Posted

in

by

Tags: